ფოთის ტერმინალი ლეგის ექსტერიერის ფილებით მოპირკეთდება

სულ მალე, ფოთის ტერმინალი ლეგის ექსტერიერის ფილებით მოპირკეთდება.
ტერიტორიაზე მიმდინარეობს სამუშაოები. განთავსდება ფილა უნი კოლოკი, რომელიც არის 10 სმ სისქის და განკუთვნილია გზებისთვის რომელთაც აქვთ განსაკუთრებულად დიდი დატვირთვა.
პროდუქცია ვიბროდაწნეხილია, რაც განაპირობებს ფილის სიმტკიცესა და მაღალ ხარისხს, ფილები არის ყინვაგამძლე, მაღალი ექსპულატაციის ვადის მქონდე.
კომპანია ლეგის ნაწარმი ევროსტანდარტების შესაბამისია, გერმანული მანქანა დანადგარებით დამზადებული, ქარხნულ ყალიბებში ჩამოსხმული და მოჭრილი.