ლეგის ფილებით მოპირკეთებული პარკები თბილისში

კომპანია ლეგი აწარმოებს ბეტონის ვიბროდაწნეხილ ექსტერიერის ფილებს, რომლებიც გამოირჩევა მდგრადობით, ყინვაგამძლეობითა და განსაკუთრებული სიფერადით. ფილები არის ეკოლოგიურად უსაფრთხო და ევროსტანდარტების შესაბამისი. კომპანია ლეგი მოხარულია, რომ წვლილი შეაქვს გარემოს დაცვასა და ეკოლოგიურად უსაფრთხო სკვერების შექმნაში