ბალახის ფილა „ჰარმონია„

ლეგის ბალახის ფილა ,  ჰარმონიაშია ბუნებასთან, ის თავისებურად ზრუნავს გარემოსა და ეკოლოგიაზე.
 ფილა გამოირჩევა სიმტკიცით, არის 8(10) – სანტიმეტრის სისქის და  დააგება შესაძლებელია  ყველგან. ის საშუალებას იძლევა ისეთი ადგილები ,  როგორიც არის, მაგალითად, ავტოსადგომი გამწვანებულ ზონებად იქცეს
ლეგი ზრუნავს ეკოლოგიაზე !