გაზიარება
+995 322 05 18 88
sale@legi.ge
ვიბროდაწნეხილი ფილები
მთავარი - Products - ვიბროდაწნეხილი ფილები
ფილა 40მმ - ქვეითთა ბოლიკისთვის
ფილა 60მმ - მსუბუქი ტრანსპორტისთვის
ფილა 80მმ - მძიმე ტრანსპორტისთვის
ფილა 100მმ - სამეწარმეო რაიონებისა და განსაკუთრებით დიდი დატვირთვის მქონე გზებისთვის